HTX Yến Dương – HÌNH THÀNH CÁC LIÊN KẾT BỀN VỮNG ĐỂ XÚC TIẾN TIÊU THỤ SẢN PHẨM

HTX Yến Dương – HÌNH THÀNH CÁC LIÊN KẾT BỀN VỮNG ĐỂ XÚC TIẾN TIÊU THỤ SẢN PHẨM!

👉 Từ hiệu quả của Sự kiện xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm và các sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Kạn năm 2022.

⛔ Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, HTX tiếp tục nhận được sự quan tâm, tìm hiểu và kết nối, hợp tác tiêu thụ sản phẩm. Tại sự kiện Hội nghị xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm Ba Bể gắn với hoạt động trải nghiệm tại vườn bí xanh thơm năm 2023, HTX Yến Dương đã ký kết Biên bản ghi nhớ với các doanh nghiệp đối tác: Công ty cổ phần Thực phẩm An toàn Tâm Thành; LIÊN HIỆP HTX KINH TẾ SỐ VIỆT NAM; HỢP TÁC XÃ OCOP TOÀN CẦU – GLOBAL OCOP COOPERATION; Công ty Cổ Phần OPP Việt Nam; Liên danh Phân bón hữu cơ GATS – An Phát; Công ty BMV Pharma; Chuỗi thực phẩm sạch bác Tôm; …

❇ Đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu quá trình hợp tác lâu dài, thuận lợi, phát triển có quy mô, định hướng rõ ràng trong việc kết nối sản xuất và mở rộng liên doanh, liên kết, đưa các sản phẩm hàng hóa của huyện Ba Bể đến với thị trường toàn quốc và hướng tới xuất khẩu.

🍀 Qua sự kiện, HTX muốn cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ từ các đối tác, nhà cung cấp, khách hàng và những người đã đóng góp tích cực trong quá trình hoạt động của đơn vị. Chỉ có sự đoàn kết và hợp tác chặt chẽ, HTX YD mới có thể đạt được những kết quả đáng kể như hiện nay. 💚👉💚

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

gọi ngay